Zorggroep

De huisartsen van Medicamus begeleiden patiënten met een chronische ziekte. Daar zijn 'ketenzorg-programma’s' voor ontwikkeld. Hieraan leveren ook andere zorgverleners hun bijdrage. Denk aan de oogarts, longarts, diëtiste, pedicure, fysiotherapeut, apotheker. De aanpak in de ketenzorg is dus multidisciplinair, maar uw eigen huisarts blijft uw aanspreekpunt.

 

Zorggroep

Als zorggroep voor eerstelijnszorg coördineert Medicamus de zorg die iemand in het kader van een zorgprogramma van verschillende zorgverleners krijgt. Onderling maken zij afspraken over wie welke zorg levert in de regio. De zorg moet voldoen aan zorgstandaarden.

 

Medicamus is voor de chronische zorgprogramma’s een integraal tarief met de zorgverzekeraar overeengekomen. Dat betekent dat Medicamus chronische zorg niet per verrichting declareert, maar per ketenzorg-programma.

Andere zorgprogramma's zijn in ontwikkeling.