Zorggroep‎ > ‎

Veelgestelde vragen

Vergoedt Medicamus pedicure-zorg?
Nee, Medicamus vergoedt geen behandelingen door een pedicure. Medicamus heeft geen pedicure-behandelingen bij verzekeraars ingekocht en heeft daarom ook geen financieel contract met pedicures. Patiënten in ons werkgebied zijn dus vrij om zelf een pedicure een kiezen. 

Pedicure-behandelingen worden vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. De declaratie moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Er moet een verwijsbrief van uw huisarts bij, met de SIMM-classificatie. 
  • De pedicure moet een diabetische aantekening hebben.
De meeste verzekeraars vergoeden een SIMM-classificatie van 1 of hoger uit het basispakket. Voor een SIMM-classificatie van 0 is een aanvullende verzekering nodig.
Controleer de polisvoorwaarden voordat u naar een pedicure gaat. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner naar pedicures met een diabetische aantekening. 

Wat is ketenzorg?
Ketenzorg is zorg die door verschillende zorgverleners wordt gegeven. Het gaat hierbij om zorg voor patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes of COPD. De zorgverleners stemmen hun zorg af op de patiënt. Dat gebeurt in zorgprogramma’s, waarbij de huisarts de regie houdt en de contactpersoon voor de patiënt is. Ketenzorg wordt vergoed uit de Basisverzekering. 

Valt ketenzorg onder het eigen risico?
De kosten van ketenzorg vallen niet onder het verplichte of vrijwillig gekozen eigen risico.