Over Medicamus

Medicamus is een innovatieve coöperatie van 70 huisartsen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde, een gebied met ongeveer 150.000 inwoners. De huisartsen werken zelfstandig in hun eigen dagpraktijk, maar werken daarnaast bij toerbeurt buiten kantooruren op de huisartsenpost.

Voor de aangesloten huisartsen organiseert Medicamus diverse facilitaire zaken, zoals het beheer van een gezamenlijk zorginformatiesysteem en deskundigheidsbevordering. Doel is de inwoners van de regio de beste huisartsenzorg te kunnen bieden op een efficiënte en effectieve manier. 

Geschiedenis
Medicamus ging van start in 2006 als zorggroep voor diabetes- en COPD-zorg. De huisartsenzorg buiten kantooruren kwam erbij in juni 2012, toen Medicamus de Huisartsenpost Harderwijk overnam van Primair Huisartsenposten.
 
In 2011 werden de activiteiten ondergebracht in drie BV’s: 
Toekomst
De komende jaren bouwt Medicamus de (chronische) zorgprogramma’s verder uit. Deze ambitie sluit aan op de ontwikkeling dat steeds meer zorg van de tweede lijn (ziekenhuis) naar de eerste lijn (huisarts) wordt overgeheveld. Het toekomstbeeld voor Medicamus is dat van een regionale organisatie die huisartsen en ketenpartners helpt integrale zorg te leveren dicht bij de patiënt.

 

 
 
Kwaliteitsbeleid
Medicamus heeft een organisatie-breed kwaliteitsbeleid dat is vertaald naar zowel Medicamus-Spoedpost als Medicamus Zorg. De zusterorganisaties hebben elk een eigen kwaliteitscommissie die het kwaliteitsbeleid uitvoert. De commissies worden hierin begeleid en ondersteund door de Medicamus-brede kwaliteitsfunctionaris.

Over kwaliteitsbeleid en andere aspecten van beide organisaties kunt u meer lezen in de
jaarverslagen.