Tarieven

Huisartsenzorg – dus ook de zorg via de huisartsenpost – is verzekerd via de basisverzekering. De tarieven van de huisartsenzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Rekening voor niet-verzekerden
Als u niet verzekerd bent, ontvangt u na uw bezoek aan de huisartsenpost een rekening. Deze rekening kunt u meteen zelf bij de balie betalen, contant of via PIN. 

Factuur voor consult of visite
Voor een telefonisch consult of een visite krijgt u een factuur toegestuurd die u digitaal kunt voldoen.

Tarieven per 1 januari 2017

Telefonisch consult

€   25,00

Consult op huisartsenpost

€   99,51

Visite

 149,26