Klachten

De medewerkers en de dienstdoende huisarts van de huisartsenpost doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We nodigen u uit om dit (direct) te bespreken met de betreffende behandelaar, zodat deze met u het probleem kan oplossen. 

U kunt ook later contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Medicamus. Bel daarvoor tijdens kantooruren: 0341 - 217 217. Samen met u bekijkt de kwaliteitsfunctionaris hoe de klacht het best kan worden opgelost.

De derde mogelijkheid is een klacht indienen bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Ga daarvoor naar: www.skge.nl

In onze klachtenfolder staat de procedure stap voor stap uitgelegd. Onderaan deze pagina kunt u de klachtenfolder downloaden. Subpagina''s (1): Patiënteninformatie
Ċ
Marielle Bothof,
9 jul. 2019 09:05
Comments