Klachten

Medicamus Zorg B.V.
Medicamus Zorg B.V. faciliteert chronische eerstelijnszorg en sluit namens huisarsten contracten af met verzekeraars en zorgpartners voor het leveren van multidisciplinaire zorg. Medicamus is het aanspreekpunt voor samenwerking met de huisartsen op de Noordwest-Veluwe en in Zeewolde. De huisartsen leveren de patiëntenzorg zelf

Bent u niet tevreden?
Alle betrokken zorgverleners doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling door de huisarts of praktijkondersteuner. Misschien heeft u bepaalde zaken als onjuist of onplezierig ervaren. Wij vragen u in zo’n geval van u te laten horen zodat wij op de hoogte zijn van uw onvrede en er iets mee kunnen doen.

Samen het probleem oplossen
Als u tijdens uw contact met uw zorgverlener niet tevreden bent of suggesties heeft voor verbetering van de gang van zaken, kunt u dit het beste direct bespreken met een van de medewerkers. Lukt dat niet, dan kunt u Medicamus een brief of e-mail sturen, of telefonisch contact met ons opnemen. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen.

Klacht indienen
Wilt u een klacht indienen? Dat kan op verschillende manieren.

Onze eigen klachtenregeling
Onze organisatie beschikt over een eigen klachtenregeling. Doel is uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen.

U kunt uw klacht per brief, per e-mail of telefonisch bij ons melden. Nadat uw klacht is binnengekomen, nemen wij telefonisch contact met u op. Vervolgens gaan wij zorgvuldig na wat er precies gebeurd is. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken af te handelen.

U kunt ons als volgt bereiken:
Medicamus Zorg B.V.
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel: 0341 – 217 217
E-mail: klachten@medicamus.nl

Onafhankelijke instantie
Legt u uw klacht liever voor aan een onafhankelijke instantie? 
U kunt uw klacht dan indienen bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. 
Ga daarvoor naar www.skge.nl
Comments