Klachtenregeling

Medicamus organiseert buiten kantoortijden de spoedeisende huisartsenzorg in de regio Noord West Veluwe en Zeewolde. De zorg wordt verleent vanuit de Huisartsenpost Harderwijk.

Bent u niet tevreden?

Op de huisartsenpost doet iedereen zijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de post. Misschien heeft u bepaalde zaken als onjuist of onplezierig ervaren. Wij vragen u in zo’n geval van u te laten horen zodat wij op de hoogte zijn van uw onvrede en er iets mee kunnen doen. 

Samen het probleem oplossen

Als u tijdens uw contact met de huisartsenpost niet tevreden bent of suggesties heeft voor verbetering van de gang van zaken op de post, kunt u proberen dit direct te bespreken met een van de medewerkers. Lukt dat niet, dan kunt u Medicamus een brief of e-mail sturen, of telefonisch contact met ons opnemen. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten.

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen? Dat kan op verschillende manieren.

Onze eigen klachtenregeling

Onze organisatie beschikt over een eigen klachtenregeling. Doel is uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen.

U kunt uw klacht per brief, per e-mail of telefonisch bij ons melden. Nadat uw klacht is binnengekomen, nemen wij telefonisch contact met u op. Vervolgens gaan wij zorgvuldig na wat er precies gebeurd is. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken af te handelen.

U kunt ons als volgt bereiken:
Medicamus Spoedpost B.V.
T.a.v. Klachtenbemiddelaar
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel: 0341-217 217 (optie 1)
E-mail: klachten@medicamus.nl

Onafhankelijke instantie

Legt u uw klacht liever voor aan een onafhankelijke instantie? Schrijft u dan een brief naar de Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden Nederland.
Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier leden, die voorgedragen zijn door huisartsenraden en de cliëntenraad. De klachtencommissie geeft beide partijen gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. Op basis daarvan spreekt ze daarna een oordeel uit.

De behandeling van een klacht duurt maximaal vier maanden.

Als de commissie aanbevelingen doet aan Medicamus, dan moeten wij hierop binnen een maand reageren. Ook u krijgt bericht van wat wij met de aanbevelingen doen.

Wilt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie, dan kunt u schrijven naar:

Klachtencommissie Huisartsenzorg

Midden-Nederland
Postbus 9301
3506 GH Utrecht

Wilt u bij het indienen van een klacht de volgende gegevens vermelden:
· De datum van het voorval 
· De naam, voorletters, geboortedatum en adresgegevens van uzelf of degene namens wie u schrijft
· Telefoonnummer en tijdstip waarop wij u kunnen bereiken om zo nodig een toelichting te vragen op uw klacht.
· Een duidelijke beschrijving van uw klacht.
· Bij klachten over een factuur; het factuurnummer.

Informatie en hulp bij het indienen van een klacht

Voor meer informatie over uw rechten als patiënt kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Daar kan men u adviseren waar en hoe u het beste een klacht kunt indienen. Ook kan een medewerker van het IKG u concrete hulp bieden, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Dit is kosteloos.

U kunt het IKG bereiken onder telefoonnummer 0900-243 70 70 (€ 0,10 per minuut).

Geen kosten

Aan de behandeling van een klacht door Medicamus of door de Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland zijn geen kosten verbonden.