Missie en Visie

Visie

Medicamus ontwikkelt zich naar een sterke huisartsen-organisatie. Hierbij streeft Medicamus naar een optimaal behoud van autonomie van elke individuele huisartsenpraktijk.

Medicamus speelt als professioneel vertegenwoordiger van de huisartsen in op veranderingen in de markt en onderhandelt namens de bij haar aangesloten huisartsen met partijen in de zorg. Vanuit Medicamus wordt ondersteuning geboden op het gebied van ICT, inkoop etc. 

Doel is dat de individuele huisarts zich kan blijven focussen op de zorg c.q. de arts-patiënt relatie. Dit is van belang om de bezieling in de huisartsenzorg te behouden.

Missie

Medicamus staat voor goede huisartsenzorg op de Noordwest-Veluwe. Belangenbehartiging van de individuele praktijken is hierbij essentieel. De organisatie draagt verantwoordelijkheid voor continuïteit van de huisartsenzorg in de regio en is hierop ook aanspreekbaar. 

Medicamus fungeert als regionaal aanspreekpunt voor de bij haar aangesloten huisartsen. De coöperatie spreekt namens de leden. Afspraken die met de coöperatie worden gemaakt, gelden voor alle leden. Medicamus is een betrouwbare samenwerkingspartner. 

Medicamus is voor de bij haar aangesloten leden een vertrouwde partner die afspraken nakomt en eigen voelt. De organisatie hecht belang aan continuïteit en professionaliteit. Medicamus vraagt van haar leden betrokkenheid en coöperativiteit. Besluiten die door de leden in meerderheid worden genomen gelden voor alle leden.