Nieuws‎ > ‎

Algemene Ledenvergadering stemt over regionaal systeem

Geplaatst 30 jun. 2012 03:13 door Onbekende gebruiker   [ 31 jul. 2012 05:39 bijgewerkt door Onbekende gebruiker ]
Op 5 juli komt een bijzonder algemene ledenvergadering van Medicamus bijeen om één regionaal huisartseninformatie systeem te kiezen. De automatiseringscommissie heeft na een selectietraject van een half jaar twee leveranciers uitgenodigd voor demonstraties en workshops aan alle artsen in de regio NW Veluwe en Zeewolde. Naar aanleiding daarvan is advies uitgebracht aan de ALV op 5 juli 2012. Het regionale systeem zal een huisartsensysteem, een keteninformatie systeem en een huisartsenpost systeem bevatten. Hiermee is op regionaal niveau meer samenwerking mogelijk met het ziekenhuis St Jansdal en andere partners in de eerste lijn. 

De samenwerking met het ziekenhuis zal verder worden verkend in een "regiotafel" waarmee de leden van huisartsencoöperatie Medicamus gehoor geeft aan de maatschappelijke wens om zorg vanuit tweede naar eerste lijn te verleggen. Bestuur en directie van Medicamus zien één huisartsensysteem daarbij als belangrijke voorwaarde voor het kunnen faciliteren van deze samenwerking. Met één systeem is het gemakkelijker om regiozorg te implementeren dan met drie systemen. 

Het huidige ketenzorgaanbod op gebied van COPD en Diabetes kan beter worden ondersteund door samenwerking met specialisten en eerstelijns collega's. Electronisch doorverwijzen en werken met één behandelplan is uitgangspunt van het keteninformatiesysteem. 

De samenwerking tussen huisartsenpost en aangesloten huisartsen zal verder verbeteren door in de toekomst bijvoorbeeld gebruik te maken van de mogelijkheid afspraken in de agenda's van aangesloten artsen te plaatsen in avondspreekuren of ochtendspreekuren in de agenda van de eigen huisarts. Onnodig bezoek aan de huisartsenpost kan daarmee worden voorkomen. Op dit moment is sprake van samenwerking met de Spoedeisende hulp van het Ziekenhuis St Jansdal. Op de Algemene Ledenvergadering van april 2012 is daarover een visie neergelegd die verdere uitwerking behoeft. Het bestuur van Medicamus en het ziekenhuis St Jansdal zoeken naar het toekomstige model waarbij verschuiving van "tweede naar eerste naar nulde lijn" kan plaatsvinden zonder overbelasting van de eerste lijn. 

Voor definitieve implementatie van het regionale systeem is een 90% mandaat nodig van alle leden. Deze is bijna bereikt. Na 5 juli start het implementatietraject indien het 90% mandaat is bereikt. Naar verwachting zal de implementatie iets meer dan een jaar duren. Het feit dat -afhankelijk van de keuze - 60 tot 100% van de artsen zal veranderen van systeem geeft de ambitie aan van de huisartsen op de NW Veluwe en Zeewolde.  Medicamus ontwikkelt zich door van een Zorggroep naar een organisatie met huisartsenpost Harderwijk (overname per 1 juni 2012), een keten/regiozorg organisatie en een facilitair bedrijf. Medicamus is hét aanspreekpunt voor regionale huisartsenzorg in de regio. Dit met als belangrijke kernwaarde dat de autonomie van uw lokale huisarts blijft zoals hij is. Als patient blijft uw behandelrelatie met de huisartsenpraktijk zoals hij nu is. Medicamus is opgericht voor ondersteuning van uw huisarts zodat hij zijn zorg nog beter aan u kan leveren. 

Ook andere eerstelijns collega's organiseren zich in coöperaties. Voorbeeld is FleGel waar diëtisten en fysiotherapeuten zich hebben verenigd. Ook optometristen kennen een dergelijk verband. 

Wij zijn onze verzekeraar Achmea zeer erkentelijk dat zij ons ondersteunen bij de overgang naar dit systeem. 

Comments