Nieuws‎ > ‎

GHOR convenant ondertekend

Geplaatst 19 dec. 2012 03:45 door Marielle Bothof   [ 19 dec. 2012 03:46 bijgewerkt ]
Op dinsdag 11 december jongstleden is het GHOR convenant (GHOR Noord- en Oost Gelderland) ondertekend. Namens Medicamus zetten Remke van der Bruggen, medisch directeur van Medicamus Spoedpost, en Cor Roubos, bestuurslid van Huisartsen Coöperatie Medicamus U.A., hun handtekening onder dit document. De afkorting GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR is belast met het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en het adviseren van andere organisaties op dit gebied. Doel is het creëren van een doelmatige en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises, waarbij slachtoffers in de regio optimaal worden geholpen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken hulpdiensten.  

Partijen bij het convenant zijn GHOR Noord- en Oost-Gelderland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, de diverse huisartsenposten en de huisartsenverenigingen/-coöperaties in de regio. Het convenant regelt o.a. zaken m.b.t. verantwoordelijkheden, informatie-uitwisseling, de inzet van huisartsen, psychosociale nazorg, gezondheidsonderzoek en overlegstructuren. 

In het verlengde van het convenant is voor het adherentiegebied van de Huisartsenpost Harderwijk een Huisartsen-rampenopvangplan (HaROP) opgesteld. Tevens is een crisisteam samengesteld. De leden van het crisisteam hebben in 2012 een training crisisbesluitvorming gevolgd. In 2013 staat een oefening met het crisisteam gepland, alsmede een simulatieoefening huisartsenzorg onder crisisomstandigheden voor de huisartsen. 
Comments