Nieuws‎ > ‎

Door samenwerking betere zorg voor kwetsbare ouderen

Geplaatst 6 jul. 2017 06:47 door Marielle Bothof   [ 6 jul. 2017 06:59 bijgewerkt ]

Harderwijk, 6 juli 2017

P E R S B E R I C H T  

Steeds meer kwetsbare ouderen komen met een zorgvraag terecht bij de Huisartsenpost of op de Spoedeisende Hulp. Dit is een landelijke tendens. De meesten kunnen weer naar huis met indien nodig extra thuiszorg of wijkverpleging. Soms is naar huis gaan geen optie en is een kortdurend verblijf in een zorginstelling nodig: eerstelijns verblijf (ELV). Hier krijgen ouderen tijdelijk zorg en verblijf omdat het thuis even niet gaat. Tot voor kort was het niet eenvoudig plekken te vinden, waardoor sommige ouderen niet de zorg kregen die zij nodig hadden.

Om dit beter te regelen hebben de volgende organisaties de handen ineen geslagen: Huisartsenorganisatie Medicamus, Ziekenhuis St Jansdal en de zorgorganisaties Coloriet, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Zorgverlening Het Baken, Beweging 3.0 en WZU. In de afgelopen periode zijn de werkprocedures op elkaar afgestemd om deze samenwerking mogelijk te maken.

Zeven dagen per week hulp voor ouderen
Door een goede afstemming is nu vierentwintig uur per dag duidelijk waar direct een eerstelijns verblijfplek beschikbaar is. Bij een acute hulpvraag is het mogelijk om een cliënt direct zorg en ondersteuning te bieden. De samenwerkende organisaties staan 7 dagen per week, 24 uur per dag met elkaar in contact. Een eerstelijns verblijf is dus ook buiten kantoortijden te organiseren.

Niet goed regelen is geen optie
Volgens de organisaties is er landelijk steeds meer behoefte aan kortdurende zorg van ouderen in een zorginstelling. “In onze regio hebben alle betrokkenen hard gewerkt om hiervoor een goede samenwerking op te zetten. Het is van belang dat dit goed geregeld wordt. Het uitgangspunt is dat ouderen centraal staan. Er moet goed gekeken worden hoeveel en welke zorg de oudere nodig heeft. De oudere, die tijdelijk zorg en verblijf nodig heeft omdat het thuis even niet meer gaat, wordt nu snel en goed geholpen.”

Eerstelijns Verblijf
Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. Belangrijke voorwaarde is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat gedurende 24 uur verpleegkundig toezicht nodig is. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval een indicatie geven voor ELV. De duur van ELV bedraagt maximaal drie maanden. Soms vereist de benodigde zorg om een indicatie voor langdurige zorg aan te vragen.

Er wordt geprobeerd om ouderen zoveel mogelijk een plek te bieden in een zorginstelling in hun eigen regio. In de praktijk blijkt soms een tekort aan bedden. Dit capaciteitsprobleem is een groot landelijk maatschappelijk probleem. De ontwikkelingen in de regio zijn echter positief. Door onderling contact is er begrip voor elkaar en dat komt de ouderen ten goede. Tenslotte is de zorg voor kwetsbare ouderen iets van alle zorgpartijen.

De zorg voor kwetsbare ouderen is iets van alle betrokken zorgpartijen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Comments