Nieuws‎ > ‎

Eerste zorgverzekeringen met GezondVeluwe-keurmerk

Geplaatst 15 dec. 2015 08:03 door Onbekende gebruiker   [ 5 jan. 2016 06:38 bijgewerkt ]

Medicamus, partner van de Zorgalliantie GezondVeluwe is blij te kunnen melden dat  het eerste keurmerk verstrekt is. Met Zilveren Kruis hebben de alliantiepartners contractafspraken gemaakt voor 2016. Op basis daarvan voldoen de zorgverzekeringen die onder dit contract vallen aan de keurmerkcriteria die de zorgalliantie gesteld heeft voor 2016. Het gaat onder andere om FBTO, Pro Life en Zilveren Kruis.  Dit betekent dat op dit moment  zo’n 80.000 inwoners van onze regio een verzekering hebben met het GezondVeluwe Keurmerk. De alliantiepartners zijn blij met de gemaakte regionale afspraken.

Met het initiatief GezondVeluwe is hoog ingezet, omdat de zorgaanbieders zeker willen stellen dat de zorg in de regio blijvend is en duurzaam verbetert. De media vonden het in de afgelopen weken vooral stoer dat de zorgaanbieders zogenaamd in opstand kwamen tegen de verzekeraars. Het was echter geen opstand,  want het gaat de alliantie met name om het herstellen van het evenwicht tussen  inwoners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Niet voor niets staat in het logo van GezondVeluwe: Samen Beter! We willen samen optrekken en werken aan de beste regionale zorg.

Het ziekenhuis heeft met Zilveren Kruis goede afspraken  gemaakt over oncologische zorg en de dure geneesmiddelen. Ook  over het verder stimuleren van doelmatigheid en verplaatsing  van zorg naar de eerste lijn, waaronder naar de huisartsen. De substitutie van zorg, onder andere op het gebied van chronische hartaandoeningen, wordt op deze manier ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De alliantiepartners gaan ook verder in de regio investeren.

Van groot belang voor de regio is de zorg voor kwetsbare ouderen. Naast de huisartsen speelt  Zorggroep Noordwest-Veluwe hierin een belangrijke rol. In de contracten met Zilveren Kruis is voor de inwoners in de regio geborgd dat de zorgvraag zoveel als kan in de regio beantwoord kan worden. Hierdoor blijft het sociale netwerk van de cliënt zo goed mogelijk behouden.

Naast de afspraken die de zorg in de regio behouden, en waar nodig verbeteren, zijn met de zorgverzekeraar ook afspraken gemaakt over het investeren in gezondheid binnen de regio. Het keurmerk vereist investering op initiatieven die gericht zijn op preventie en vitaliteit. Te denken valt aan EHBO-cursussen voor jonge gezinnen, trainingen voor mantelzorgers, voorlichting over voeding, en kortingen op sportabonnementen. In ontwikkeling is een periodieke Persoonlijke Gezondheidscheck. Zilveren Kruis heeft toegezegd open te staan voor de financiering van regionale projecten die hieraan bijdragen. De alliantie weet ook dat gemeenten en andere stakeholders in het verzorgingsgebied hierin willen meedenken en participeren.

De alliantiepartners hopen dat de inwoners van de regio de komende tijd bewust kiezen voor hun zorgverzekering. Belangrijk is dat inwoners  niet alleen kijken naar de goedkoopste polis, maar ook naar het regionale belang om goede en duurzame zorg in onze regio te behouden. Het GezondVeluwe-keurmerk kan hierbij helpen.  De zorgalliantie verwacht overigens dat er in de komende weken nog meer zorgverzekeringen met een keurmerk bij komen. Kijk voor meer informatie op www.gezondveluwe.nl

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

Zilveren Kruis heeft het GezondVeluwe Keurmerk en hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars

 

Avéro Achmea * (inclusief volmachten Aevitae, IAK, Nedasco, Caresco, Turien & Co)

Pro Life

OZF

Interpolis

FBTO

De Friesland Zorgverzekeraar

Zilveren Kruis**

* met uitzondering van de Zorgplan Selectief polis

** met uitzondering van de Basis Budgetpolis

Reacties partners Zorgalliantie

 

Theo Hiemstra, zorggroep Noordwest-Veluwe

De zorgalliantie zet fors in op een optimale doorstroming van met name oudere patiënten tussen zorgaanbieders. Theo Hiemstra van Zorggroep Noordwest-Veluwe: “Er is overeengekomen dat cliënten vanuit huisartsen en ziekenhuis kunnen ‘uitstromen’ naar crisis-, observatie- en hospicebedden van de Zorggroep. En verder dat cliënten, mede ter voorkoming van verkeerdebedproblematiek, zonder beperkingen vanuit het ziekenhuis kunnen ‘uitstromen’ naar geriatrische revalidatie en verpleeghuiszorg van de Zorggroep. Dit is belangrijk omdat het de zorg ondersteunt en de patiënt of cliënt op de juiste plek de juiste zorg krijgt; niet zwaarder dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.”


Roland Ekkelenkamp, huisartsencoöperatie Medicamus

Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus: “ Wij gaan nu aan de slag met het multidisciplinaire zorgprogramma voor Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Tevens kan ons traject Medicamus Ouderenzorg waarin wij samenwerken met andere zorgverleners en gemeenten worden doorgezet. Daarnaast hebben wij een regionaal huisartsenbudget gekregen voor het uitvoeren van diverse andere regionale programma’s om huisartsen te ondersteunen in hun veranderende rol in de regio”. 


Arend Jan Poelarends, ziekenhuis St Jansdal

De financiële ruimte die door meer doelmatig werken en verplaatsen van de zorg ontstaat, is door de zorgverzekeraars gebruikt om andere zaken mogelijk te maken. Financieel directeur van  St Jansdal Arend Jan Poelarends: “Voor het ziekenhuis is leveren van oncologische zorg en de dure geneesmiddelen die hierbij nodig zijn heel belangrijk. Wij werken hierin goed samen met andere ziekenhuizen, waaronder Antoni van Leeuwenhoek. Wij doen alleen de behandelingen waar we goed in zijn en die passen bij de omvang van ons ziekenhuis. Ons motto hierbij is dichtbij in de regio als het kan, verder weg als het moet. De afspraken die we nu hebben gemaakt maken het voor ons mogelijk om hiermee door te gaan.”

Comments