Nieuws‎ > ‎

Huisartsen in de regio NW Veluwe kiezen voor WebHIS HIS-KIS-HAP oplossing van Labelsoft!

Geplaatst 10 jul. 2012 08:34 door Marielle Bothof   [ 11 jul. 2012 07:42 bijgewerkt ]

Op 5 juli jongstleden is tijdens een extra Algemene Ledenvergadering van Medicamus gekozen voor één regionaal Huisartsen Informatie Systeem. Na een selectietraject van een half jaar hebben de huisartsen hun voorkeur uitgesproken voor de HIS-KIS-HAP[1] oplossing van Labelsoft Clinical IT B.V. (WebHIS Zorgdossier en WebHIS Call Manager).

Voorafgaand aan deze beslissing heeft een uitgebreid selectieproces plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben op 7 en 8 juni 2012 twee leveranciers hun oplossing voor een geïntegreerd Keten-, Huisartsen- en Huisartsenpost systeem gepresenteerd. In vier demosessies en vier workshops maakten huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten kennis met de door de leveranciers geboden oplossingen.

Het uitgangspunt van de keuze is dat er wordt gewerkt met een gezamenlijk regionaal systeem. Deze keuze past in de visie van Medicamus richting de ontwikkeling van regiozorg, waarbij intensiever samengewerkt gaat worden met het ziekenhuis en andere ketenpartners.

Ook de samenwerking tussen de huisartsenpost en de aangesloten huisartsen zal verder verbeteren. In de toekomst wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf de huisartsenpost afspraken te maken voor het spreekuur van de eigen huisarts. Onnodig bezoek aan de huisartsenpost kan daarmee worden voorkomen.

Na de vakantieperiode (2012) zal met het implementatieproces worden gestart. Naar verwachting kan de implementatie vóór 1 juli 2013 zijn afgerond. 

Met deze regio oplossing is Medicamus voorbereid op de toekomst waarbij de eerstelijns gezondheidszorg een regionale spilfunctie vervult!

Naast de regio Venlo en Alkmaar is Harderwijk de derde regio waar de HIS-KIS-HAP oplossing van Labelsoft grootschalig wordt ingezet.

Voor informatie over de WebHIS HIS-KIS-HAP oplossing van Labelsoft kunt u contact opnemen op
telefoonnummer 079-361 56 52. 

Voor informatie over Medicamus kunt u contact opnemen met dhr. R. Ekkelenkamp,
telefoonnummer 0341-46 36 46.


[1] HIS = Huisartsen Informatie Systeem, KIS = Ketenzorg Informatie Systeem, HAP = Huisartsenposten.

Comments