Nieuws‎ > ‎

Longpunt loopt anders dan andere

Geplaatst 4 mrt. 2014 01:11 door Marielle Bothof
Werkgroepcoördinator Huub Piepers opent het 2e Longpunt op de Noordwest-Veluwe op tijd: 14.00 uur op woensdag 19 februari. De Dageraitzaal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is goed gevuld, tegen de 30 longpatiënten. 

We nemen eerst afscheid van de werkgroepleden Riet van der Vegt en Fré Rosema, juist bij dit Longpunt dat hun troetelkind was. De bloemen vallen in de smaak, ook de afscheidswoorden van Riet. Dan toch de presentatie, niet door de beoogde internist maar door Huub zelf. De teksten, plaatjes en grafieken had hij geplukt van de internetsite Landelijke Informatie Netwerk Huisartsenzorg. Het blijkt een gouden greep. De vragen uit de zaal - heel vakkundig verzameld door gespreksleider Margreet Mulder (verpleegkundige Icare) - worden genoteerd op een flapover. 

Tegen 14.30 uur betreedt dr. Pieter Buis - Harderwijker huisarts en directeur Medicamus (zie de site www.medicamus.nl) - de bijeenkomst. Deze huisarts wil heel galant het Longpunt niet in de kou laten staan nu er geen internist beschikbaar is gekomen. Het thema comorbiditeit - het hebben van meer dan één (chronische) stoornis in een bepaalde tijdsperiode - spreekt ook hem aan.
Hij behandelt ruim een half uur alle vraagpunten. De meest opvallende combinaties van dubbele ziekten blijken vóór te komen, vaak ook veroorzaakt door juist de medicatie die men slikt. COPD leidt veelvuldig tot diabetes, landelijk gezien wel tot bijna 20%. Maar ook beenkramp haalt men aan, mogelijk tegen te gaan door meer bewegen of door magnesium te slikken of in olievorm aan
te brengen. Margreet geeft er op fervente wijze sturing aan en komt ter verduidelijking ook met problemen uit haar eigen praktijk. Hoe de regionale verschillen op de Nederlandse kaart nu tot stand zijn gekomen, blijft een beetje koffiedik kijken. Hiernaar zal een onderzoek worden ingesteld. 

Na de koffie-/theepauze blijft men nog enige tijd nababbelen. Er komt ook aandacht voor het nieuwe wandelprogramma WandelFit, waarover atletiekvereniging Athlos op 1 maart vanaf 13.00 uur een introductie houdt. Tegen 16.00 uur komt er een eind aan dit Longpunt. 

De volgende is op woensdag 19 maart, op dezelfde tijd (14.00 tot 16.00 uur) maar dan bij Behandelcentrum Salem in Ermelo. 


Comments