Nieuws‎ > ‎

Medicamus ondersteunt huisartsenzorg Zeewolde en Noordwest Veluwe

Geplaatst 15 okt. 2012 04:48 door Marielle Bothof
Medicamus ondersteunt huisartsenzorg Zeewolde en Noordwest Veluwe

Medicamus is de huisartsencoöperatie in de regio Noordwest Veluwe en Zeewolde. Alle huisartsen uit Elspeet, Ermelo, Garderen, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Uddel en Zeewolde zijn aangesloten. Na een start als zorggroep voor diabetes- en COPD zorg is Medicamus het aanspreekpunt geworden voor huisartsenzorg in deze regio. Ook de Huisartsenpost Harderwijk is in de coöperatie ondergebracht. “Dat is een strategische keuze”, licht Astrid de Vet, voorzitter van Huisartsen Coöperatie Medicamus U.A. toe. “Medicamus wil de ondersteuning voor de huisartsenzorg in de regio verder uitbreiden. In het verlengde hiervan is besloten alle huisarts gerelateerde zaken in de regio qua aansturing te bundelen in één organisatie. Het onderbrengen van de Huisartsenpost Harderwijk onder de paraplu van de coöperatie is hier een onderdeel van.” De Huisartsenpost Harderwijk zal worden voortgezet onder de naam Medicamus Spoedpost BV. Het telefoonnummer, de locatie en de dienstverlening blijven ongewijzigd.

Door de brede ondersteuning die Medicamus biedt op het gebied van onder meer zorgactiviteiten en facilitaire zaken, kan de huisarts zich blijven focussen op de zorg c.q. arts-patiënt relatie. “Door een goede samenwerking met huisartsen en andere mensen die betrokken zijn bij de huisartsenzorg, willen we de zorg zo goed en efficiënt mogelijk organiseren tegen redelijke kosten.” Verder zorgt Medicamus voor kwaliteit in haar regio door het organiseren van activiteiten zoals nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners, triagisten, eerstelijns verpleegkundigen en doktersassistenten.

Eén informatie systeem

De samenwerking heeft er tevens toe geleid dat er gewerkt gaat worden met één regionaal Huisartsen Informatie Systeem. Dit systeem ondersteunt de huisarts in de eigen praktijk, de huisartsenpost en ketenzorg. “Dit heeft onder meer als voordeel dat een huisarts, die waarneemt voor de eigen huisarts tijdens vakantie of buiten kantooruren, zich zo op de hoogte kan stellen van voor die behandeling noodzakelijke gegevens van de patiënt. De Huisartsenpost Harderwijk maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. De huisarts kan daardoor in de regio voor 24/7 veilige huisartsenzorg garanderen.” In het kader van ketenzorg kan, met toestemming van de patiënt, door het ziekenhuis en andere zorgverleners worden samenge
werkt in delen van het dossier.

Ook het uitwisselen van geanonimiseerde gegevens tussen praktijken behoren tot de mogelijkheden als ook uniformiteit brengen in het verzamelen van gerichte geanonimiseerde gegevens. “Alles met het doel om de zorg te optimaliseren.”

De Zeewoldense praktijk van Dr. Kroese - Eustatius is op 8 oktober a.s. de eerste die over gaat op het nieuwe systeem. Daarna zullen de andere praktijken volgen. “We willen de patiënten er op wijzen dat de werkzaamheden wat overlast met zich mee kan brengen.”

Dhr. Roland Ekkelenkamp, directeur van Medicamus. laat weten dat het redelijk uniek is in Nederland dat 100% van de huisartsen op één uniform systeem overgaan. “Het laat zien dat we een krachtige organisatie zijn, die door alle huisartsen ondersteund wordt en dat we een sterke visie hebben. Met deze regio oplossing is Medicamus voorbereid op de toekomst, waarbij de eerstelijns gezondheidszorg een regionale spilfunctie vervult!”
Comments