Nieuws‎ > ‎

Voorwaarden verantwoorde signalering kindermishandeling op orde!

Geplaatst 19 feb. 2013 02:49 door Marielle Bothof   [ 19 feb. 2013 02:54 bijgewerkt ]
In 2012 zijn door Medicamus verbeteringen aangebracht in de voorwaarden en het proces voor signalering van kindermishandeling op de Huisartsenpost Harderwijk. In november 2012 is van de doorgevoerde verbeteringen rapport uitgebracht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Recent is van de Inspectie bericht ontvangen dat de gerealiseerde verbeteringen als voldoende worden beoordeeld. Hiermee zijn alle voorwaarden voor een verantwoorde signalering van kindermishandeling op orde gebracht. 

In 2013 zal de meldcode huiselijk geweld op de Huisartsenpost Harderwijk worden geïmplementeerd. Het is erg belangrijk dat de signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt. Signalering dient te worden gevolgd door verwijzing en aanpak van het probleem. Het advies van de Inspectie om hieraan blijvend aandacht te besteden, wordt is door Medicamus ter harte genomen.  


Comments