Over Medicamus‎ > ‎

Facilitaire zaken

Medicamus Facilitair B.V. verricht facilitaire activiteiten voor de bij Medicamus aangesloten huisartsen en de beide zuster-BV’s. Voor de effectiviteit en de professionaliteit van de zorg op de huisartsenpost en in de huisartsenpraktijken gaat het om:
  • het Medicamus Informatie Systeem (MEIS)
  • deskundigheidsbevordering.
Medicamus Informatie Systeem (MEIS)
Het MEIS is het gezamenlijk regionaal informatiesysteem. In dit beveiligde systeem houden de huisartsen de zorgdossiers van hun patiënten bij. Ook communiceren ze via MEIS met andere zorgverleners, zoals apothekers. Het MEIS is in 2012-2013 geïmplementeerd. Medicamus Facilitair voert het dagelijks beheer uit.
 
Deskundigheidsbevordering
Medicamus Facilitair organiseert deskundigheid bevorderende na- en bijscholingscursussen voor de huisartsen en hun doktersassistentes en praktijkondersteuners. Dit gebeurt ook voor de eerstelijns-verpleegkundigen en triagisten, werkzaam op de huisartsenpost. Hiermee helpt Medicamus haar zorgverleners om zich regelmatig na te scholen.
 
Nascholing (het behalen van een aantal nascholingspunten) is een vereiste:
  • voor huisartsen en verpleegkundigen om ingeschreven te blijven in het BIG-register (register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • voor doktersassistenten om de inschrijving te behouden in het kwaliteitsregister KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg)
  • voor triagisten om herregistratie van hun diploma te verwerven.
Medicamus ontwikkelt de na- en bijscholingscursussen zelf, maar ook in samenwerking met de specialisten van Ziekenhuis St Jansdal. Soms worden trainingen ingekocht bij andere aanbieders. Voor de nascholing van doktersassistenten heeft Medicamus de ‘instellingsaccreditatie Doktersassistent’ verworven van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten en KABIZ. Dat betekent dat Medicamus zelf nascholingspunten mag toekennen aan de in eigen huis ontwikkelde nascholingen. Medicamus kreeg de instellingaccreditatie op grond van geleverde kwaliteit en continue kwaliteitsverbetering. Medicamus streeft ernaar om meer accreditaties te verwerven.