Over Medicamus‎ > ‎

Zorgpartners

Medicamus werkt voor de integrale zorg aan de patiënt met veel partners samen. Dat zijn onder andere:

 

Ziekenhuis St. Jansdal

Ziekenhuis St. Jansdal en Medicamus werken intensief met elkaar samen. Niet alleen op de huisartsenpost (onder één dak met de Spoedeisende Hulp), maar ook breder om gezamenlijk goede zorg te leveren voor de 150.000 inwoners in ons verzorgingsgebied.

 

Paramedische zorggroep FleGel U.A.

Paramedische zorggroep FleGel (diëtisten en fysiotherapeuten) ontwikkelt en implementeert paramedische zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen. Werkt met Medicamus samen in de diabetes- en COPD-ketenzorg.

 

WDH Midden-Nederland

WDH Midden-Nederland staat voor Federatie Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen en praktijkpersoneel. Doel: bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio.

 

Archiatros

Archiatros is een organisatie voor facilitaire dienstverlening en ondersteuning aan zorgverleners, praktijken en zorggroepen in de eerstelijnszorg.

 

Medicamus ondersteunt:

 

Longpunt Harderwijk-Ermelo

Longpunt Harderwijk-Ermelo de maandelijkse ontmoeting voor longpatiënten met mensen uit hun omgeving en zorgverleners. Iedere maand staat een ander thema centraal en zijn er deskundigen aanwezig.