Stages

Medicamus maakt ruimte voor de stagiair*


Om de kwaliteit van huisartsenzorg in Noordwest-Veluwe en Zeewolde blijvend hoog te houden, is het van belang dat er voldoende vakmensen in de regio opgeleid worden. Een goede stageplaats om praktijkervaring op te doen is hierbij cruciaal en onmisbaar.

 

Medicamus wil huisartsenpraktijken graag structureel ondersteuning bieden bij het opleiden van stagiaires. Hierbij wordt samengewerkt met de Christelijke Hogeschool Ede, Instituut MEMO in Amersfoort en Deltion College in Zwolle.

 

Door het bieden van meer stageplaatsen kunnen meer studenten afstuderen. En beschikt de regio over patiëntvriendelijke en deskundige doktersassistenten en praktijkondersteuners. Met dit gekwali­ficeerd personeel kunnen praktijken ook 
in de toekomst voldoen aan de toe­nemende zorgvraag in de eerstelijnszorg.

 

Hoe helpt Medicamus?

Medicamus wil het aantal praktijken dat stageplaatsen biedt verhogen naar 90%, door het opleiden van assistenten en praktijkonder­steuners te faciliteren. 

 

Medicamus wil binnen een jaar in elke praktijk een assistente en/of een praktijk­ondersteuner scholing bieden. Door te ondersteunen bij de extra administratieve taken zijn praktijken beter in staat om stagiaires op te nemen. Bovendien ontvangt de praktijk een vergoeding voor zowel de praktijkopleider als voor de stagiair.

 

Bijzonder is dat stagiaires kunnen deelnemen aan het reguliere programma van de Medicamus Academie, een bestaande nascholingsorganisatie, bijvoorbeeld wondverzorging of acuut telefonisch handelen. Uniek is ook dat stagiaires voorafgaand aan de stage de basisvaardigheden geleerd worden om in het Zorgdossier te werken. 

 

Innovatief leren 

Vernieuwend is de betrokkenheid, samenwerking en het uitwisselen van informatie tussen scholen en praktijken door bijeenkomsten. Tijdens de opleiding maakt de stagiaire al kennis met de triage systematiek op de huisartsenpost.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Er zijn richtlijnen opgesteld voor stagebegeleiding, geaccordeerd door huisartsen en onderwijs. Medicamus traint assistenten en praktijkondersteuners om een stagiaire goed te begeleiden, kan ontzorgen en is beschikbaar voor alle vragen.  

 

Een stagiair begeleiden kost tijd en er zal voldoende ruimte beschikbaar moeten zijn. Maar het is ook ontzettend leerzaam en zorgt voor een frisse blik op de praktijk. 

 

Op deze manier dragen huisartsen bij aan de opleiding van doktersassistenten en praktijkondersteuners, en zijn ze betrokken bij de ontwikkeling van deze professionals. Er wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontwikkeld voor kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio. 

 

Voordelen voor huisartsen:

Voldoende gekwalificeerd personeel

Er wordt blijvend gezorgd voor voldoende beschikbaarheid van assistenten en praktijk­ondersteuners. Zij zijn duurzaam inzetbaar en de deskundigheid op de praktijken neemt toe. De opgedane ervaring op de huisartsenspoedpost versterkt het triëren in de dagpraktijk.


Ondersteunen en ontzorgen

Medicamus ondersteunt structureel de huisartsenpraktijken met stageprogramma’s en scholing. Tevens biedt zij organisatorische en administratieve ondersteuning. 


Samen sterk

Het plan om stageplaatsen te creëren heeft steun van alle huisartsenprak­tijken in de regio. Werkplekken kunnen rouleren en deskundigheid kan worden uitgewisseld. Hierdoor staan praktijken niet alleen en kunnen ze bij Medicamus terecht voor hulp en vragen. 

 

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Mandy Stapper, Margriet de Wee of Mariëlle Bothof
e-mail: stages@medicamus.nl 

telefoon: 0341- 217 217


* Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van SSFH. 


Comments