Stages

Medicamus maakt ruimte voor de stagiair


Om de kwaliteit van huisartsenzorg in Noordwest-Veluwe en Zeewolde blijvend hoog te houden, is het van belang dat er voldoende vakmensen in de regio opgeleid worden. Een goede stageplaats om praktijkervaring op te doen is hierbij cruciaal en onmisbaar.

 

Medicamus wil huisartsenpraktijken graag structureel ondersteuning bieden bij het opleiden van stagiaires. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met de Christelijke Hogeschool Ede, Instituut MEMO in Amersfoort en Deltion College in Zwolle.

 

Door het bieden van meer stageplaatsen kunnen meer studenten afstuderen. En beschikt de regio over patiëntvriendelijke en deskundige doktersassistenten en praktijkondersteuners. Met dit gekwali­ficeerd personeel kunnen praktijken ook 
in de toekomst voldoen aan de toe­nemende zorgvraag in de eerstelijnszorg.

 

Hoe helpt Medicamus?

Medicamus biedt ondersteuning bij het opleiden van assistenten en praktijkonder­steuners te faciliteren. Dit doen wij onder andere door:

- het aanbieden van de scholing 'basisvaardigheden werkbegeleider'

- ondersteuning bij administratieve taken (bijv. registratie als erkend leerbedrijf, aanvraag stagevergoeding)

- inwerken van stagiaires in het HIS (Zorgdossier)

- aanbieden van de mogelijkheid voor stagiaires om een aantal keer mee te lopen op de spoedpost

- aanbieden van de mogelijkheid voor stagiaires om deel te nemen aan het scholingsprogramma van de Medicamus Academie

- Contact met scholen over inhoud van de opleiding en de invulling van de stageperiodes


Contactpersonen

Mandy Stapper (scholen, opleiding basisvaardigheden werkbegeleider)

Margriet de Wee (inwerken in Zorgdossier, aanspreekpunt tijdens stage)

Mariëlle Bothof (coördinatie)

Jeanet Leppink (meeloopstage HAP)

 

e-mail: stages@medicamus.nl 

telefoon: 0341- 217 217


Comments