GLI

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Wat is GLI?
GLI is een interventie of programma gericht op een combinatie van het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.

Wanneer kom ik aanmerking voor de GLI?
Volwassen patiënten die voldoen aan een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (zie onderstaand schema) kunnen, mits ze voldoende gemotiveerd zijn, verwezen worden naar een gecontracteerde leefstijlcoach. Het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is. Deze maat wordt bepaald door BMI in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor een bepaalde aandoening, dan wel van reeds gediagnosticeerde comorbide aandoeningen.


Medicamus Zorg B.V. heeft met alle verzekeraars afspraken kunnen maken over de GLI. 

Patiënten kunnen alleen gebruik maken van de GLI na verwijzing van een huisarts. Voor verzekerden ONVZ, PNO zorg en VVAA geldt dat er voorafgaand aan de start van het programma toestemming nodig is van de verzekeraar. Als patiënt vraagt u zelf om deze toestemming bij uw verzekeraar. Voor verzekeraars Eno, Salland en Zorg direct geldt dat de verzekerde de factuur zelf ontvangt van de leefstijlcoach en deze nota zelf indient bij de verzekeraar.

U kunt na verwijzing van uw huisarts terecht bij de volgende leefstijlcoach:

Zeewolde

Fysiotherapiepraktijk Houtwal

036-5223135

Nunspeet/EUG

Esther leewis Leefstijlcoach

06-83921401

Putten

Fysiotherapiepraktijk Vd Kamp&Lolkema

0341-357750

Ermelo

Fysio Ermelo Prins& Staal

0341-554482

Harderwijk

Gesonder Leefstijlcoaching (Sonja Kramer)

06-34430890

 

Fysio Totaal Harderwijk

 0341-460493


Comments