Minisymposium werkdruk, werkgeluk?!

Op 17 mei a.s. vindt bovenstaand minisymposium plaats in Zwolle. Het minisymposium wordt georganiseerd door een groep POH- studenten van de VIAA gereformeerde Hogeschool. 
Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistente.

Onderstaand meer informatie:

WERKDRUK, WERKGELUK?! 
Luister naar je hart’

Herken je dit: toename van chronisch zieken, jaarcijfers, accreditatie, bijscholingen, telefoontjes, verzuim, meer personeel, kortom veel nieuwe ontwikkelingen...druk, druk, druk! Denk je ook wel eens bij jezelf: hoe houd ik mijzelf én mijn huisartsenpraktijk gezond? Kom dan naar ons mini symposium. Een interactieve avond met enthousiaste sprekers die u graag handvatten willen geven, hoe met werkdruk in de huisartsenpraktijk om te gaan.

Voor meer informatie over de gastsprekers én inschrijving, bezoek onze website: http://www.viaa.nl/symposiumpoh

Let op: opgeven kan tot 3 mei 2017! Vol=Vol.

VIAA gereformeerde Hogeschool
Parkeren: Asserdorperdijk 11, 8012 EG Zwolle.
Entree gratis.
Mogelijkheid om vooraf maaltijd te gebruiken in ons restaurant á €5,-.

Werkdruk, werkgeluk?!

Geplaatst 23 mrt. 2017 01:49 door Marielle Bothof   [ 23 mrt. 2017 01:51 bijgewerkt ]

Op 17 mei a.s. vindt bovenstaand minisymposium plaats in Zwolle. Het minisymposium wordt georganiseerd door een groep POH- studenten van de VIAA gereformeerde Hogeschool. 
Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistente. 

Onderstaand meer informatie:

WERKDRUK, WERKGELUK?! 
Luister naar je hart’ 

Herken je dit: toename van chronisch zieken, jaarcijfers, accreditatie, bijscholingen, telefoontjes, verzuim, meer personeel, kortom veel nieuwe ontwikkelingen...druk, druk, druk! Denk je ook wel eens bij jezelf: hoe houd ik mijzelf én mijn huisartsenpraktijk gezond? Kom dan naar ons mini symposium. Een interactieve avond met enthousiaste sprekers die u graag handvatten willen geven, hoe met werkdruk in de huisartsenpraktijk om te gaan. 

Voor meer informatie over de gastsprekers én inschrijving, bezoek onze website: http://www.viaa.nl/symposiumpoh 

Let op: opgeven kan tot 3 mei 2017! Vol=Vol. 

VIAA gereformeerde Hogeschool 
Parkeren: Asserdorperdijk 11, 8012 EG Zwolle. 
Entree gratis. 
Mogelijkheid om vooraf maaltijd te gebruiken in ons restaurant á €5,-.

Veluwse Diabetes Challenge

Geplaatst 29 jun. 2016 06:19 door Marielle Bothof   [ 29 jun. 2016 06:21 bijgewerkt ]

 Artikel uit De Stentor van maandag 27 juni 2016 (Stad en Streek, pag 23).

 Stappenteller drijvende kracht

 Op het terrein van Salem in Ermelo proef en zie je de emotie. Voor de ruim zeventig deelnemers is de finish van de Veluwse Diabetes Challenge een mijlpaal. En daar horen tranen van geluk bij. 

Twaalf uur zaterdagmiddag. Twee grote opgeblazen harten, confetti, gladiolen en omhelzingen. Het zit er op. Ruud uit Ermelo wil graag vertellen waarom het zo'n mooi moment is. De 59 jarige werd door zijn huisartsbegeleider op de uitdaging gewezen. "Ik kreeg een jaar of vier geleden diabetes. Ik was daar druk meen en ik bewoog eigelijk steeds minder. toen ik hoorde dat ze in april met een wandelclubje gingen starten, ben ik direct aangehaakt.... (Lees het volledig artikel in het document hieronder).

Nieuwe vorm van ouderenzorg op Noord-Veluwe en in Zeewolde

Geplaatst 3 jun. 2016 02:49 door Heidy Bakkenes

Nieuwe vorm van ouderenzorg op Noord-Veluwe en in Zeewolde

 

In de regio Noord-Veluwe en Zeewolde hebben gemeenten en zorgorganisaties op 1 juni jl. het voornemen uitgesproken om de zorg en ondersteuning rondom kwetsbare ouderen meer in samenwerking op te gaan pakken. Met zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers, dichtbij de thuissituatie waar het kan.

 

Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus, vertelt trots: “De afgelopen jaren hebben we als gemeenten en huisartsen al goede stappen gezet in de samenwerking rondom ouderen. In de regio is de vergrijzing hoger dan landelijk. Met de intentieverklaring rondom ouderen gaan we een stap verder in het belang van de kwetsbare ouderen en hun omgeving. In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde gaan we samenwerken met lokale ouderenteams en een digitaal communicatiesysteem. Daarbij komt er meer aandacht voor activiteiten voor het behoud van gezondheid en welbevinden van ouderen.”

 

Lokale ouderenteams

Wethouder Ard Kleijer, gemeente Putten, “Met de inzet van de lokale ouderenteams willen we de ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen bij het zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis wonen. In de teams verbinden we de verschillende professionals rondom de oudere met elkaar zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, de ouderenadviseur, de apotheker, de diëtiste, de Wmo-consulent of de geriater van het ziekenhuis. Inspiratie voor deze vorm van samenwerken hebben we gehaald uit het model SamenOud, dat partners rondom ouderenzorg in wonen, welzijn en zorg met elkaar verbindt en het welbevinden van de oudere centraal stelt.”

 

Directe communicatie

Anouk Bettman, kaderhuisarts ouderenzorg: “Eind 2017 willen we in alle vijf gemeenten gebruikmaken van het digitaal communicatiesysteem OZOverbindzorg. Hiermee kunnen de zorgverleners, de ouderen en hun mantelzorgers eenvoudig met elkaar communiceren. De oudere en hun mantelzorgers staan centraal, zij bepalen wie toegang tot het systeem krijgt en hebben daarmee de regie in handen. De betrokken zorgverleners rondom de oudere hebben snelle en directe lijnen met elkaar. Hierdoor kunnen we de zorg en ondersteuning beter afstemmen, meer kwaliteit bereiken en crisissituaties proberen te voorkomen.


Actief en gezond ouder worden

“Voorkomen is altijd beter dan genezen”, voegt Nathalie Koopman van Zorgbelang Gelderland tot slot toe. “In elke gemeente willen we, op basis van onderzoek naar de behoeften van ouderen en hun omgeving, activiteiten gaan ontwikkelen gericht op vitaal en gezond ouder worden. Dit doen we uiteraard met de ouderen, in samenwerking met hun naasten en de lokale organisaties.

 

Ondertekenaars

De samenwerkingspartners die op 1 juni de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen’ hebben getekend zijn: Medicamus Zorg BV, Gemeente Ermelo, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nunspeet, Gemeente Putten, Gemeente Zeewolde, Regio Noord-Veluwe, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Ziekenhuis St Jansdal, Coloriet en Woonzorg Unie Veluwe.

 

Programma GezondVeluwe

De intentieverklaring is onderdeel van het programma GezondVeluwe, dat beoogt samen met de partijen in de regio, de gezondheidszorg en de ondersteuning van de 150.000 inwoners in de regio duurzaam te organiseren; “Goede en betaalbare zorg op de juiste plek”.

 Feestelijke ondertekening intentieverklaring Samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen.

Informatiebijeenkomst over hoofdpijn op maandag 20 juni 2016!

Geplaatst 23 mei 2016 07:55 door Marielle Bothof

Op maandagavond 20 juni 2016 organiseert Medicamus i.s.m. een aantal apothekers uit de regio een informatiebijeenkomst over hoofdpijn. 
Tijdens deze avond zal er een presentatie worden gegevens door een neuroloog uit Ziekenhuis St jansdal. Tevens zal er een huisarts en apotheker aanwezig zijn voor het geven van uitleg en verdere informatie.

U bent van harte welkom! Wel graag even opgeven via ketenzorg@medicamus.nl.

Bekijk de bijgevoegde folder voor verdere informatie! 

Eerste zorgverzekeringen met GezondVeluwe-keurmerk

Geplaatst 15 dec. 2015 08:03 door Roland Ekkelenkamp   [ 5 jan. 2016 06:38 bijgewerkt ]

Medicamus, partner van de Zorgalliantie GezondVeluwe is blij te kunnen melden dat  het eerste keurmerk verstrekt is. Met Zilveren Kruis hebben de alliantiepartners contractafspraken gemaakt voor 2016. Op basis daarvan voldoen de zorgverzekeringen die onder dit contract vallen aan de keurmerkcriteria die de zorgalliantie gesteld heeft voor 2016. Het gaat onder andere om FBTO, Pro Life en Zilveren Kruis.  Dit betekent dat op dit moment  zo’n 80.000 inwoners van onze regio een verzekering hebben met het GezondVeluwe Keurmerk. De alliantiepartners zijn blij met de gemaakte regionale afspraken.

Met het initiatief GezondVeluwe is hoog ingezet, omdat de zorgaanbieders zeker willen stellen dat de zorg in de regio blijvend is en duurzaam verbetert. De media vonden het in de afgelopen weken vooral stoer dat de zorgaanbieders zogenaamd in opstand kwamen tegen de verzekeraars. Het was echter geen opstand,  want het gaat de alliantie met name om het herstellen van het evenwicht tussen  inwoners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Niet voor niets staat in het logo van GezondVeluwe: Samen Beter! We willen samen optrekken en werken aan de beste regionale zorg.

Het ziekenhuis heeft met Zilveren Kruis goede afspraken  gemaakt over oncologische zorg en de dure geneesmiddelen. Ook  over het verder stimuleren van doelmatigheid en verplaatsing  van zorg naar de eerste lijn, waaronder naar de huisartsen. De substitutie van zorg, onder andere op het gebied van chronische hartaandoeningen, wordt op deze manier ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De alliantiepartners gaan ook verder in de regio investeren.

Van groot belang voor de regio is de zorg voor kwetsbare ouderen. Naast de huisartsen speelt  Zorggroep Noordwest-Veluwe hierin een belangrijke rol. In de contracten met Zilveren Kruis is voor de inwoners in de regio geborgd dat de zorgvraag zoveel als kan in de regio beantwoord kan worden. Hierdoor blijft het sociale netwerk van de cliënt zo goed mogelijk behouden.

Naast de afspraken die de zorg in de regio behouden, en waar nodig verbeteren, zijn met de zorgverzekeraar ook afspraken gemaakt over het investeren in gezondheid binnen de regio. Het keurmerk vereist investering op initiatieven die gericht zijn op preventie en vitaliteit. Te denken valt aan EHBO-cursussen voor jonge gezinnen, trainingen voor mantelzorgers, voorlichting over voeding, en kortingen op sportabonnementen. In ontwikkeling is een periodieke Persoonlijke Gezondheidscheck. Zilveren Kruis heeft toegezegd open te staan voor de financiering van regionale projecten die hieraan bijdragen. De alliantie weet ook dat gemeenten en andere stakeholders in het verzorgingsgebied hierin willen meedenken en participeren.

De alliantiepartners hopen dat de inwoners van de regio de komende tijd bewust kiezen voor hun zorgverzekering. Belangrijk is dat inwoners  niet alleen kijken naar de goedkoopste polis, maar ook naar het regionale belang om goede en duurzame zorg in onze regio te behouden. Het GezondVeluwe-keurmerk kan hierbij helpen.  De zorgalliantie verwacht overigens dat er in de komende weken nog meer zorgverzekeringen met een keurmerk bij komen. Kijk voor meer informatie op www.gezondveluwe.nl

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

Zilveren Kruis heeft het GezondVeluwe Keurmerk en hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars

 

Avéro Achmea * (inclusief volmachten Aevitae, IAK, Nedasco, Caresco, Turien & Co)

Pro Life

OZF

Interpolis

FBTO

De Friesland Zorgverzekeraar

Zilveren Kruis**

* met uitzondering van de Zorgplan Selectief polis

** met uitzondering van de Basis Budgetpolis

Reacties partners Zorgalliantie

 

Theo Hiemstra, zorggroep Noordwest-Veluwe

De zorgalliantie zet fors in op een optimale doorstroming van met name oudere patiënten tussen zorgaanbieders. Theo Hiemstra van Zorggroep Noordwest-Veluwe: “Er is overeengekomen dat cliënten vanuit huisartsen en ziekenhuis kunnen ‘uitstromen’ naar crisis-, observatie- en hospicebedden van de Zorggroep. En verder dat cliënten, mede ter voorkoming van verkeerdebedproblematiek, zonder beperkingen vanuit het ziekenhuis kunnen ‘uitstromen’ naar geriatrische revalidatie en verpleeghuiszorg van de Zorggroep. Dit is belangrijk omdat het de zorg ondersteunt en de patiënt of cliënt op de juiste plek de juiste zorg krijgt; niet zwaarder dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.”


Roland Ekkelenkamp, huisartsencoöperatie Medicamus

Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus: “ Wij gaan nu aan de slag met het multidisciplinaire zorgprogramma voor Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Tevens kan ons traject Medicamus Ouderenzorg waarin wij samenwerken met andere zorgverleners en gemeenten worden doorgezet. Daarnaast hebben wij een regionaal huisartsenbudget gekregen voor het uitvoeren van diverse andere regionale programma’s om huisartsen te ondersteunen in hun veranderende rol in de regio”. 


Arend Jan Poelarends, ziekenhuis St Jansdal

De financiële ruimte die door meer doelmatig werken en verplaatsen van de zorg ontstaat, is door de zorgverzekeraars gebruikt om andere zaken mogelijk te maken. Financieel directeur van  St Jansdal Arend Jan Poelarends: “Voor het ziekenhuis is leveren van oncologische zorg en de dure geneesmiddelen die hierbij nodig zijn heel belangrijk. Wij werken hierin goed samen met andere ziekenhuizen, waaronder Antoni van Leeuwenhoek. Wij doen alleen de behandelingen waar we goed in zijn en die passen bij de omvang van ons ziekenhuis. Ons motto hierbij is dichtbij in de regio als het kan, verder weg als het moet. De afspraken die we nu hebben gemaakt maken het voor ons mogelijk om hiermee door te gaan.”

Informatieavond ketenzorg

Geplaatst 3 dec. 2015 00:29 door Marielle Bothof   [ 3 dec. 2015 02:22 bijgewerkt ]

Op donderdag 14 januari 2016 organiseert Medicamus een informatieavond voor patiënten over ketenzorg. Tijdens de avond wordt uitgelegd wat ketenzorg precies inhoud. De betrokken zorgpartijen, zoals optometristen, fysiotherapeuten, pedicures, diëtistes, podotherapeuten, specialisten en patiëntenverenigingen vertellen over hun aandeel in de ketenzorg. De informatie avond is gratis en aanmelden is verplicht. Klik hier voor meer informatie/de formele uitnodiging. 

https://docs.google.com/a/medicamus.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWNhbXVzLm5sfG1lZGljYW11c3xneDo2NTFhMTZjNDBmMTA3MzYy

Behoud van Duurzame zorg in de regio Harderwijk

Geplaatst 31 okt. 2015 11:29 door Roland Ekkelenkamp   [ 31 okt. 2015 11:33 bijgewerkt ]

De best denkbare zorg, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland. Dat is waar het GezondVeluwe-keurmerk op inzet. Initiatiefnemers Huisartsen Coöperatie Medicamus, Zorggroep Noordwest-Veluwe en Ziekenhuis St Jansdal hebben om dit te bereiken het initiatief genomen tot een uniek regionaal gezondheidszorgconcept. Zij hebben zich verenigd in een zogeheten zorgalliantie. Deze regionale alliantie is gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking tussen regionale zorgaanbieders. Dit met als doel om duurzame zorg in de regio te waarborgen door het verstrekken van een keurmerk.

 

Samen met inwoners uit de regio Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland en relevante regionale stakeholders, waaronder gemeenten, werken zij gericht aan gezondheidsvraagstukken die er binnen de regio op ons afkomen.

 

www.gezondveluwe.nl


Uniek in Nederland
De regionale zorgalliantie gaat aan zorgverzekeraars het duurzame zorg GezondVeluwe-keurmerk verstrekken wanneer zij aan de keurmerkcriteria van de alliantie voldoen. Dit is uniek in Nederland! De zorgalliantie laat zich voeden door inwoners door met hen in gesprek te gaan. De alliantie stelt jaarlijks keurmerkcriteria op. Deze hebben betrekking op afspraken die wij met de zorgverzekeraars maken in het belang van goede regionale gezondheidszorg. We vragen onder andere van de verzekeraars om samen met ons te investeren in gezondheid en vitaliteit.

 

Geen eigen polis
Het gaat hier dus niet om een eigen regionale zorgverzekering, maar om een keurmerk dat in principe iedere zorgverzekering kan krijgen. De verzekerden blijven vrij in hun keuze voor een zorgverzekeraar die bij hen past. Het GezondVeluwe-keurmerk voor zorgverzekeringen laat de inwoners van de regio zien welke verzekeraars in 2016 volgens de zorgprofessionals duurzame, goede zorg in de regio mogelijk maken. De keurmerkcriteria zijn zo opgesteld dat ze aansluiten bij de regionale zorgvraag.

 

Vertrouwen
Als zorgaanbieders zijn wij onderdeel van de samenleving. In gesprekken met inwoners van onze regio bleek dat zij er vertrouwen in hebben dat de zorgaanbieders het beste weten hoe de zorg in de regio georganiseerd moet worden.

 

Wanneer inwoners van de Noordwest-Veluwe of Oost Flevoland kiezen voor een zorgverzekering met het GezondVeluwe-keurmerk, dan kiezen zij voor kwaliteit en zekerheid. Daarnaast gaat het de verzekerden diverse voordelen bieden op het gebied van gezondheid, preventie en vitaliteit. Hiervoor is onder andere ook een (digitale) gezondheidspas in ontwikkeling.

 

Altijd de medicijnen krijgen die door uw artsen worden voorgeschreven? Geen beperking op ziekenhuisbehandelingen? Goed afgestemde zorg voor ouderen in hun eigen omgeving? Deze en meer voordelen biedt een zorgverzekering met het GezondVeluwe-keurmerk. Gaat u voor het regionale belang? Kies dan voor een verzekering met het GezondVeluwe-keurmerk. 

Gezocht doktersassistenten/verpleegkundigen!

Geplaatst 7 apr. 2015 11:20 door Marielle Bothof   [ 7 apr. 2015 11:24 bijgewerkt ]

Medicamus Spoedpost B.V. zoekt flexibele doktersassistenten/verpleegkundigen voor de Huisartsen post Harderwijk. Wil je het maximale uit je werk halen en trekt verantwoordelijk werk je aan? Dan is een baan bij Huisartsenpost Harderwijk zeker iets voor jou. Klik hier voor de volledige vacaturetekst. 

Longpunt - programma 2015

Geplaatst 2 dec. 2014 01:08 door Marielle Bothof   [ 2 dec. 2014 01:12 bijgewerkt ]

Persbericht

De werkgroep Noordwest-Veluwe van de patiëntenvereniging Longfonds (voorheen Astma Fonds) gaat met Longpunt het vierde jaar in. Het gemiddeld aantal bezoekers steeg vorig jaar naar 31 gasten. Perfect. Nieuw was ook de opening van een Longpunt in Nijkerk op de rand van het gebied, de Noordwest-Veluwe. Tot deze Longpunt-regio behoort ook Zeewolde waar longpatiënten terugvallen op het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

De werkgroep heeft met Behandelcentrum Salem, op adviezen van de klankbordgroep (uit ziekenhuis St Jansdal, Icare, Medicamus en De Nije Veste/Corlaer) alsook ZorgDat en Mantelzorg, weer een enerverend programma samengesteld. Voor zowel de longpatiënten als voor hun partner, mantelzorger of hun naaste omgeving. Lid zijn van het Longfonds is geen ‘must’, alle patiënten zijn er welkom. Het doel is de zelfredzaamheid van hen te verhogen, waarin de afgelopen drie jaar een duidelijke progressie zit. Deze bijeenkomsten met de zorgverleners zijn doorgaans op de 3e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur, niet in de vakantiemaanden. De deelname is gratis, zo het parkeren van de auto waarvoor men normaliter moet betalen. Graag bij het Longpunt geen parfum of andere geur gebruiken; veel longpatiënten krijgen het hiervan benauwd. Het programma:

Ermelo: Behandelcentrum Salem, Julianalaan 27
- 21 januari                 Hoe kan ik thuis trainen?
- 15 april                     Ergotherapie
- 16 september           Ik heb vragen over …? (voeding, bewegen, revalideren enz.).

Harderwijk: ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90
- 18 februari               Zuurstof
- 20 mei                     Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- 18 november           Ontwikkelingen bij medicatie.

Nijkerk: gezondheidscentrum ‘Corlaer’, Henri Nouwenstraat 18
- 18 maart                  Bewegen met COPD.

Nijkerk: gezondheidscentrum ‘De Nije Veste’, Oranjelaan 104
- 28 oktober             Nut van goede voeding.

Het kernteam hoopt met hun sprekers weer veel personen te mogen ontvangen in deze toch ook zeer gezellige ambiance.
Informatief: e-mailcontact noordwestveluwe@longfonds.nl of bel 06-13833026.

 


Alternatieve (Integrale) Zorg bij Longpunt

Geplaatst 14 nov. 2014 05:38 door Marielle Bothof

Persbericht

Op 19 november aanstaande zal Wilma Stoof een lezing met de titel ‘Alternatieve zorg bij astma en COPD’ houden bij het Longpunt. Wilma Stoof is werkzaam als arts voor Integrale Geneeskunde met als specialisatie Homeopathie. Zij zal tijdens deze lezing verschillende vormen van de Integrale Geneeskunde bespreken. Daarnaast hoe de reguliere vorm van de geneeskunde prima aangevuld kan worden met aspecten van de Integrale Geneeskunde. In de ‘alternatieve’ vorm wordt naar de gehele mens gekeken en is het doel het zelfgenezend vermogen te stimuleren, in plaats van symptomen behandelen. Dit kan prima naast elkaar, met als doel dat de patiënt verbetert en dus veel vitaler is. Tijdens de lezing komen ook adviezen over voeding en leefwijze ter sprake. Tevens zal zij voorbeelden geven van homeopathische behandeling bij mensen met astma en COPD. Uiteraard is er volop ruimte voor het stellen van vragen, wat wordt geleid door Medicamus-longverpleegkundige Hennie Veneboer. Dit onderwerp hebben de longpatiënten zelf voorgesteld bij de werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Belangstellenden verzamelen vanaf 13.30 uur in de hal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Gezamenlijk daalt men af naar de kelderbar van het ziekenhuis. Het Longpunt is van 14.00 tot 16.00 uur. Lid zijn van het Longfonds is niet noodzakelijk; de deelname kost niets. De autorijders krijgen na afloop een gratis uitrijdkaart. Raadpleeg voor meer informatie en/of aanmelding het e-mailcontact noordwestveluwe@longfonds.nl of bel 06-13833026. Graag bij deze ontmoeting geen parfum of ander geur gebruiken; veel longpatiënten krijgen het hiervan benauwd.

1-10 of 38