Nieuws


Inzicht en verbinding draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg

Geplaatst 2 okt. 2019 05:46 door Marielle Bothof

Sinds 3 jaar bespreekt Engelien Bosman, wijkmanager bij Zorggroep Medicamus, de Praktijkspiegels van Vektis met de 50 bij Medicamus aangesloten huisartsenpraktijken. In totaal bedienen de huisartsen van Medicamus 157 duizend mensen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. De Praktijkspiegel biedt huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijk beeld. Paul Sterkenburg, producteigenaar Praktijkspiegel, ging hierover in gesprek met haar.Paul: “Wij leiden de inzichten in de Praktijkspiegel af uit data van gedeclareerde zorg. Naast de Praktijkspiegel voor de individuele huisarts die een vergelijking geeft met het landelijk beeld is er ook een Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie. Hiermee kan een huisarts zijn praktijk spiegelen aan praktijken die deel uitmaken van dezelfde zorggroep. Daarnaast kennen we de gebundelde Praktijkspiegel.”

Engelien: “Medicamus gebruikt ze allemaal. Met de gebundelde Praktijkspiegel vergelijk ik het zorggebruik in de wijken en plaatsen die tot Zorggroep Medicamus behoren onderling.”

Paul: “Wat doe je met die inzichten?”

Engelien: “De Praktijkspiegels geven inzicht en bewustwording. Tijdens de besprekingen met huisartsen kijken we eerst samen naar het overzicht. Valt er iets op, positief of negatief, dan zoom ik daar verder op in. Ik ga in gesprek met de huisartsen over de afwijking, dat creëert bewustwording. Afwijken van de norm is niet goed of fout. Het ‘waarom’ is belangrijker en alleen de huisarts zelf kent het antwoord op die vraag. Soms vraagt een gesprek om actie en beweging. Een andere keer is het vooral de bevestiging dat het goed gaat.”

Paul: “Ik zat vorige week bij een huisarts, die dat ook noemde. Zij was blij in de Praktijkspiegel terug te zien dat ze de juiste dingen deed.”
Cijfers duiden

Engelien: “Precies. Ook ik kom dat regelmatig tegen. Zo bleken de kosten voor huisartsenzorg in onze regio een fractie hoger te zijn dan landelijk en dat verbaasde ons enigszins. Uit de Praktijkspiegels bleek vervolgens dat de medisch-specialistische kosten én de totale zorgkosten bij ons in de regio juist veel lager zijn. Dat is een belangrijke indicatie dat substitutie werkt. Ik weet waar ik naar zoek in de Praktijkspiegels, dat is mijn werk. Het duiden van cijfers is erg belangrijk.”

Paul: “Kun je nog een voorbeeld noemen?”

Engelien: “Inzichten over zorg die huisartsen zelf leveren raken hen het meest. Neem de M&I-verrichtingen (Modernisatie en Innovatie, red). Hieronder vallen bijvoorbeeld de kleinchirurgische ingrepen of het leveren van intensieve (palliatieve) zorg. We kunnen de M&I-verrichtingen geleverd door huisartsen goed vergelijken met elkaar. Soms zien we grote verschillen tussen praktijken. Maar ook hier geldt weer dat het duiden van de cijfers belangrijk is. Een huisarts weet zelf het beste waarom hij een bepaalde verrichting vaker of minder vaak doet.”

Paul: “Voelen huisartsen zich vrij om hierover met jou te praten?”

Engelien: (lacht) “Gelukkig wel! Ik denk dat dat vooral komt omdat ik een van hen ben. Ik werk voor Medicamus, niet voor een zorgverzekeraar of commerciële partij. Huisartsen hebben vertrouwen in mij. Ik heb op mijn beurt vertrouwen in de inzichten van Vektis. En wanneer ik daar vragen over heb, dan is het contact met Vektis snel gelegd.”

Paul: “En dat geldt niet alleen voor jou. Ik raad alle huisartsen met vragen over de Praktijkspiegel aan om contact met ons te zoeken.”

Engelien: “Ja, dat moeten ze zeker doen. Vektis staat open voor vragen, tips en suggesties. Dat ervaar ik in ieder geval wel zo. En waar mogelijk doen jullie er ook iets mee.”

Paul: “Gebruikers geven weleens aan dat ze de brug missen tussen het constateren en het medisch handelen. Hoe zie jij dat?”

Engelien: “Ik herken dat wel en dat komt met name doordat data uit verschillende bronnen niet gemakkelijk te combineren zijn. Daardoor mis je soms informatie uit een bepaald spectrum. Ik kom er wel, maar het uitzoeken en combineren van data kost veel tijd.”

Paul: “Daar heb ik alle vertrouwen in. Je gaf net ook al aan dat dit je werk is. Helaas hebben slechts een aantal huisartsen in Nederland de beschikking over een ‘Engelien’.”
Dromen

Engelien: “Dat is waar. Mijn droom is een dashboard waarin ik plaatsen en praktijken onderling kan vergelijken met elkaar, zodat je kunt zien waar de afwijkingen zitten op het landelijk gemiddelde. En dat je vanuit daar kunt doorklikken, meer de diepte in. Daar wordt dan data uit verschillende bronnen voor gecombineerd, zodat je kunt zien waar zo’n afwijking vandaan komt. Daar hebben ook huisartsen die geen Engelien hebben iets aan.”

Paul: “Dat sluit prachtig aan op mijn droom om vanuit een integraal regionaal beeld in te kunnen zoomen naar zorgverlenersniveau. Opvallende afwijkingen kun je dan vergelijken met je eigen data uit bijvoorbeeld HIS. Daarmee lossen we het probleem van het missen van de brug tussen constateren en de praktijk op, denk ik.”

Engelien: “De sleutel ligt inderdaad in het combineren van bronnen. Bij voorkeur met zo actueel mogelijke data. Ik vraag me daarbij wel af hoe je bepaalt of een bron betrouwbaar is.”

Paul: “Wij brengen graag betrouwbare en stabiele cijfers en inzichten. Tussen het moment waarop Vektis de declaratiedata ontvangt en het moment van declareren zit een aantal maanden. In het geval van declaratiedata over ziekenhuiszorg soms wel een jaar. Dit heeft te maken met de looptijd van een diagnose behandel- combinatie (dbc). Bij ziekenhuizen blijft een dbc vaak 365 dagen openstaan. In veel gevallen declareert het ziekenhuis pas na afloop van dat jaar de geleverde zorg. Dat maakt het lastig en soms onmogelijk een actueel beeld te laten zien. Wanneer wij de cijfers over 2018 tussentijds deels opleveren, dan kan het zo zijn dat de inzichten op dat moment reden geven tot het doorvoeren van veranderingen. Terwijl het goed mogelijk is dat de complete data over 2018 een totaal ander beeld geeft. Vroegtijdig leveren kan dus een onstabiel beeld geven. De hamvraag is dus: hoe actueel wil en kun je zijn? Wat is acceptabel? Het is zoeken naar de balans tussen actualiteit en betrouwbaarheid. Ik praat daarover met huisartsen en hoop dat we binnenkort de gulden middenweg kunnen bewandelen, bijvoorbeeld door het geven van ramingen.”

Engelien: “ Dat zou geweldig zijn. De visie van Medicamus is dat huisartsen met plezier en bezieling hun vak kunnen uitoefenen. Wij ondersteunen hen daarbij. Mooie inzichten, waarmee wij huisartsen kunnen ontzorgen, geruststellen en verbinden dragen altijd bij aan verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dat doet in gesprek gaan met elkaar altijd.”

Medicamus Flexpool

Geplaatst 4 jul. 2018 01:32 door Marielle Bothof

Medicamus Flexpool biedt een oplossing voor plotselinge uitval van praktijkmedewerkers binnen de huisartsenpraktijken in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Medicamus Flexpool onderscheidt zich doordat de pool wordt gevuld met parttime medewerkers die reeds werkzaam zijn in de bij Medicamus aangesloten huisartsenpraktijken en bereid zijn om collega-praktijken af en toe te helpen. Van alle medewerkers worden de competenties in kaart gebracht, zodat snel de juiste match gemaakt kan worden. Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven voor de Flexpool. 

Twee jaar GezondVeluwe: evaluatie van de opbrengsten

Geplaatst 27 feb. 2018 07:20 door Marielle Bothof

Wat levert twee jaar GezondVeluwe op? Wat zijn de belangrijkste resultaten en successen? En hoe ervaren de inwoners dat? In Noordwest-Veluwe werken zorgaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties samen om de zorg voor 150.000 inwoners te verbeteren. 

In het laatste kwartaal van 2017 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De resultaten van het programma zijn weergegeven in een overzichtelijke 
infographic. Naast de lopende projecten ziet u ook de nieuwe thema’s voor 2018 terug.

Door samenwerking betere zorg voor kwetsbare ouderen

Geplaatst 6 jul. 2017 06:47 door Marielle Bothof   [ 6 jul. 2017 06:59 bijgewerkt ]

Harderwijk, 6 juli 2017

P E R S B E R I C H T  

Steeds meer kwetsbare ouderen komen met een zorgvraag terecht bij de Huisartsenpost of op de Spoedeisende Hulp. Dit is een landelijke tendens. De meesten kunnen weer naar huis met indien nodig extra thuiszorg of wijkverpleging. Soms is naar huis gaan geen optie en is een kortdurend verblijf in een zorginstelling nodig: eerstelijns verblijf (ELV). Hier krijgen ouderen tijdelijk zorg en verblijf omdat het thuis even niet gaat. Tot voor kort was het niet eenvoudig plekken te vinden, waardoor sommige ouderen niet de zorg kregen die zij nodig hadden.

Om dit beter te regelen hebben de volgende organisaties de handen ineen geslagen: Huisartsenorganisatie Medicamus, Ziekenhuis St Jansdal en de zorgorganisaties Coloriet, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Zorgverlening Het Baken, Beweging 3.0 en WZU. In de afgelopen periode zijn de werkprocedures op elkaar afgestemd om deze samenwerking mogelijk te maken.

Zeven dagen per week hulp voor ouderen
Door een goede afstemming is nu vierentwintig uur per dag duidelijk waar direct een eerstelijns verblijfplek beschikbaar is. Bij een acute hulpvraag is het mogelijk om een cliënt direct zorg en ondersteuning te bieden. De samenwerkende organisaties staan 7 dagen per week, 24 uur per dag met elkaar in contact. Een eerstelijns verblijf is dus ook buiten kantoortijden te organiseren.

Niet goed regelen is geen optie
Volgens de organisaties is er landelijk steeds meer behoefte aan kortdurende zorg van ouderen in een zorginstelling. “In onze regio hebben alle betrokkenen hard gewerkt om hiervoor een goede samenwerking op te zetten. Het is van belang dat dit goed geregeld wordt. Het uitgangspunt is dat ouderen centraal staan. Er moet goed gekeken worden hoeveel en welke zorg de oudere nodig heeft. De oudere, die tijdelijk zorg en verblijf nodig heeft omdat het thuis even niet meer gaat, wordt nu snel en goed geholpen.”

Eerstelijns Verblijf
Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. Belangrijke voorwaarde is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat gedurende 24 uur verpleegkundig toezicht nodig is. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval een indicatie geven voor ELV. De duur van ELV bedraagt maximaal drie maanden. Soms vereist de benodigde zorg om een indicatie voor langdurige zorg aan te vragen.

Er wordt geprobeerd om ouderen zoveel mogelijk een plek te bieden in een zorginstelling in hun eigen regio. In de praktijk blijkt soms een tekort aan bedden. Dit capaciteitsprobleem is een groot landelijk maatschappelijk probleem. De ontwikkelingen in de regio zijn echter positief. Door onderling contact is er begrip voor elkaar en dat komt de ouderen ten goede. Tenslotte is de zorg voor kwetsbare ouderen iets van alle zorgpartijen.

De zorg voor kwetsbare ouderen is iets van alle betrokken zorgpartijen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De rol van ICS (inhalatiecorticosteroïden) bij de behandeling van copd

Geplaatst 5 apr. 2017 08:36 door Marielle Bothof

Graag attenderen wij u op een filmpje over de plaats van ICS bij de behandeling van COPD.
De film van 4 minuten is te bekijken via de weblink (http://www.medclass.nl/ICSbij COPD) en is gemaakt in samenwerking met Hennie Veneboer (praktijkverpleegkundige) en Cas Colder (longarts Sint Jansdal).

Na afloop bent u op de hoogte van:

  • de plaats van ICS bij de behandeling van patiënten met COPD;
  • waarom ICS niet alleen ontstekingsremmend werkt, maar ook een pneumonie kan veroorzaken;
  • hoe ICS af te bouwen bij een patiënt met een stabiel COPD;
  • welke patiënten in aanmerking komen om te laten stoppen met ICS;
  • de plaats van langwerkende luchtwegverwijders bij patiënten met COPD;
  • hoe medicamenteus te starten bij een vastgestelde COPD.

Wandelen is even eenvoudig als sterk wapen in strijd tegen diabetes

Geplaatst 28 mrt. 2017 06:41 door Marielle Bothof   [ 28 mrt. 2017 06:52 bijgewerkt ]

Dagblad De Stentor, 23 maart 2017

Diabetes Challenge: preventieve gezondheidszorg ten voeten uit VELUWE/ZEEWOLDE

In verschillende wandelgroepen gaan diabeten het gevecht aan met hun ziekte. En ook om eind juni de Diabetes Challenge te kunnen lopen.


NICO VAN LEEUWEN

Teus van Asselt (67) uit Putten zat vijf jaar geleden op een dood spoor. Vijf jaar diabetespatiënt en als klap op de vuurpijl longembolie. Het leven leek even uitzichtloos. Wandelen veranderde echter alles. Inmiddels is er geen grotere ambassadeur van de Diabetes Challenge 2017 dan de 67- jarige Puttenaar.

Na de operatie van de longembolie begon Van Asselt vijf jaar geleden in het herstelcentrum Salem voorzichtig te sporten. Eenmaal in Putten trok hij de lijn door bij de fysio. Zijn leven kantelde drie jaar geleden volledig. ,,Mijn cardiotrainer Koos de Ruiter en diëtiste Corine van
Beek waren met de Challenge bezig en adviseerden mij om ook eens te gaan wandelen. Ik moest vreselijk lachen. Wandelen? Ik?"

,,Het begon met een boodschap doen. Niet in de auto of op de fiets, maar gewoon wandelend naar dorp. Toen er een groep begon te trainen voor de Challenge, sloot ik me aan. Mijn ogen gingen open. Of beter: mijn lijf veranderde. Het had enorm goede invloed op mijn longen, het gewicht en mijn suikerniveau."

,,Ik heb twee jaar meegedaan in de voorbereidingen en de Challenge zelf. Geweldig! Man, ik heb voor mijn ogen wonderen zien gebeuren. Diabeten die geen medicijnen meer nodig hebben, maar ook hartpatiënten die aansloten. Ik kan er een boek over schrijven."

Nanette Egberts van paramedische zorggroep FleGel en Annemiek Raidt van huisartsencoöperatie Medicamus hangen aan de lippen van de 67- jarige van Asselt. Zeewoldenaar Egberts: ,,Ik word er emotioneel van. Dit is preventieve gezondheidszorg ten voeten uit. Het is bewegen en leefstijl. Precies waar wij als therapeuten, artsen en diëtisten samen voor staan."

Egberts vormt met Raidt en diëtiste Corine van Beek het projectteam dat in Garderen, Hierden, Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten en Zeewolde wandelgroepen coördineert. Raidt: ,,We zijn
aangehaakt op het initiatief van de Bas van Goor Foundation, die in Nederland de diabetes Challenge organiseert. Het doel is in de laatste week van juni zes dagen lang 10.000 stappen per dag te zetten. Alle groepen gaan dan elke avond met elkaar in één van de plaatsen wandelen. De maanden er naar toe zetten huisartsen, fysiotherapeuten en diëtistes zich in om de mensen te trainen. Pro deo. Je krijgt er zoveel voor terug dat het energie geeft."

Van Asselt heeft in Putten de zaak min of meer over genomen. ,,We lopen met een gevorderde groep en met beginners. Elke maandagavond. We komen op de mooiste stukjes van Putten en blijven gezond. Ik ben zeven kilo afgevallen, mijn artsen verwonderen zich iedere keer weer als ik langs kom voor controle. Als groep kijken we echt naar elkaar om."

Ondersteuning

Het projectteam ondersteunt. Egberts: ,,We organiseren een intake voor nieuwkomers die via de huisartsen en de fysio- en diëtistenpraktijk aangemeld worden. In de beginnersgroepen kan iedereen meedoen. Uiteindelijk loopt men die Challenge, elke dag zo'n zeven kilometer. En bij de finish is het feest."

Raidt denkt dat dit jaar de finishlijn in Harderwijk komt te liggen. ,,Het zal hoe dan ook weer een emotioneel moment zijn voor de wandelaars en hun familieleden. De laatsten krijgen na vier maanden wandelen een andere partner of familielid terug." Van Asselt weet dat het lastig is om de diabeten in beweging te krijgen. ,,Een kikker leer je eerder breien dan deze groep in beweging te krijgen. Maar wandel je een keer mee, dan ben je verkocht en verandert je leven. En ik weet waar ik over praat."
www.bvdgf.org

Werkdruk, werkgeluk?!

Geplaatst 23 mrt. 2017 01:49 door Marielle Bothof   [ 23 mrt. 2017 01:51 bijgewerkt ]

Op 17 mei a.s. vindt bovenstaand minisymposium plaats in Zwolle. Het minisymposium wordt georganiseerd door een groep POH- studenten van de VIAA gereformeerde Hogeschool. 
Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistente. 

Onderstaand meer informatie:

WERKDRUK, WERKGELUK?! 
Luister naar je hart’ 

Herken je dit: toename van chronisch zieken, jaarcijfers, accreditatie, bijscholingen, telefoontjes, verzuim, meer personeel, kortom veel nieuwe ontwikkelingen...druk, druk, druk! Denk je ook wel eens bij jezelf: hoe houd ik mijzelf én mijn huisartsenpraktijk gezond? Kom dan naar ons mini symposium. Een interactieve avond met enthousiaste sprekers die u graag handvatten willen geven, hoe met werkdruk in de huisartsenpraktijk om te gaan. 

Voor meer informatie over de gastsprekers én inschrijving, bezoek onze website: http://www.viaa.nl/symposiumpoh 

Let op: opgeven kan tot 3 mei 2017! Vol=Vol. 

VIAA gereformeerde Hogeschool 
Parkeren: Asserdorperdijk 11, 8012 EG Zwolle. 
Entree gratis. 
Mogelijkheid om vooraf maaltijd te gebruiken in ons restaurant á €5,-.

Veluwse Diabetes Challenge

Geplaatst 29 jun. 2016 06:19 door Marielle Bothof   [ 29 jun. 2016 06:21 bijgewerkt ]

 Artikel uit De Stentor van maandag 27 juni 2016 (Stad en Streek, pag 23).

 Stappenteller drijvende kracht

 Op het terrein van Salem in Ermelo proef en zie je de emotie. Voor de ruim zeventig deelnemers is de finish van de Veluwse Diabetes Challenge een mijlpaal. En daar horen tranen van geluk bij. 

Twaalf uur zaterdagmiddag. Twee grote opgeblazen harten, confetti, gladiolen en omhelzingen. Het zit er op. Ruud uit Ermelo wil graag vertellen waarom het zo'n mooi moment is. De 59 jarige werd door zijn huisartsbegeleider op de uitdaging gewezen. "Ik kreeg een jaar of vier geleden diabetes. Ik was daar druk meen en ik bewoog eigelijk steeds minder. toen ik hoorde dat ze in april met een wandelclubje gingen starten, ben ik direct aangehaakt.... (Lees het volledig artikel in het document hieronder).

Nieuwe vorm van ouderenzorg op Noord-Veluwe en in Zeewolde

Geplaatst 3 jun. 2016 02:49 door Onbekende gebruiker

Nieuwe vorm van ouderenzorg op Noord-Veluwe en in Zeewolde

 

In de regio Noord-Veluwe en Zeewolde hebben gemeenten en zorgorganisaties op 1 juni jl. het voornemen uitgesproken om de zorg en ondersteuning rondom kwetsbare ouderen meer in samenwerking op te gaan pakken. Met zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers, dichtbij de thuissituatie waar het kan.

 

Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus, vertelt trots: “De afgelopen jaren hebben we als gemeenten en huisartsen al goede stappen gezet in de samenwerking rondom ouderen. In de regio is de vergrijzing hoger dan landelijk. Met de intentieverklaring rondom ouderen gaan we een stap verder in het belang van de kwetsbare ouderen en hun omgeving. In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde gaan we samenwerken met lokale ouderenteams en een digitaal communicatiesysteem. Daarbij komt er meer aandacht voor activiteiten voor het behoud van gezondheid en welbevinden van ouderen.”

 

Lokale ouderenteams

Wethouder Ard Kleijer, gemeente Putten, “Met de inzet van de lokale ouderenteams willen we de ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen bij het zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis wonen. In de teams verbinden we de verschillende professionals rondom de oudere met elkaar zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, de ouderenadviseur, de apotheker, de diëtiste, de Wmo-consulent of de geriater van het ziekenhuis. Inspiratie voor deze vorm van samenwerken hebben we gehaald uit het model SamenOud, dat partners rondom ouderenzorg in wonen, welzijn en zorg met elkaar verbindt en het welbevinden van de oudere centraal stelt.”

 

Directe communicatie

Anouk Bettman, kaderhuisarts ouderenzorg: “Eind 2017 willen we in alle vijf gemeenten gebruikmaken van het digitaal communicatiesysteem OZOverbindzorg. Hiermee kunnen de zorgverleners, de ouderen en hun mantelzorgers eenvoudig met elkaar communiceren. De oudere en hun mantelzorgers staan centraal, zij bepalen wie toegang tot het systeem krijgt en hebben daarmee de regie in handen. De betrokken zorgverleners rondom de oudere hebben snelle en directe lijnen met elkaar. Hierdoor kunnen we de zorg en ondersteuning beter afstemmen, meer kwaliteit bereiken en crisissituaties proberen te voorkomen.


Actief en gezond ouder worden

“Voorkomen is altijd beter dan genezen”, voegt Nathalie Koopman van Zorgbelang Gelderland tot slot toe. “In elke gemeente willen we, op basis van onderzoek naar de behoeften van ouderen en hun omgeving, activiteiten gaan ontwikkelen gericht op vitaal en gezond ouder worden. Dit doen we uiteraard met de ouderen, in samenwerking met hun naasten en de lokale organisaties.

 

Ondertekenaars

De samenwerkingspartners die op 1 juni de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen’ hebben getekend zijn: Medicamus Zorg BV, Gemeente Ermelo, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nunspeet, Gemeente Putten, Gemeente Zeewolde, Regio Noord-Veluwe, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Ziekenhuis St Jansdal, Coloriet en Woonzorg Unie Veluwe.

 

Programma GezondVeluwe

De intentieverklaring is onderdeel van het programma GezondVeluwe, dat beoogt samen met de partijen in de regio, de gezondheidszorg en de ondersteuning van de 150.000 inwoners in de regio duurzaam te organiseren; “Goede en betaalbare zorg op de juiste plek”.

 Feestelijke ondertekening intentieverklaring Samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen.

Informatiebijeenkomst over hoofdpijn op maandag 20 juni 2016!

Geplaatst 23 mei 2016 07:55 door Marielle Bothof

Op maandagavond 20 juni 2016 organiseert Medicamus i.s.m. een aantal apothekers uit de regio een informatiebijeenkomst over hoofdpijn. 
Tijdens deze avond zal er een presentatie worden gegevens door een neuroloog uit Ziekenhuis St jansdal. Tevens zal er een huisarts en apotheker aanwezig zijn voor het geven van uitleg en verdere informatie.

U bent van harte welkom! Wel graag even opgeven via ketenzorg@medicamus.nl.

Bekijk de bijgevoegde folder voor verdere informatie! 

1-10 of 44